SESSIONS

Would you like an experienced illustrator  to take a look at your portfolio/work, discuss your portfolio, your plans and your goals? I'm here for you.

__________________________

Zoek je een ervaren illustrator die naar je portfolio/werk kijkt, en samen met jou je plannen, je doelen en ontwikkeling bespreekt? Ik ben er voor je.

SERVICES

1 on 1 creative sessions to develop (illustrating) skills. 

Are you looking for a way to develop your skills, finding your personal voice ? This is for you:) We commit to one or multiple sessions that help you develop to your fullest potential.

After the session(s) I will have given support and advice to develop your skills and move into the direction you're looking for. 

If you'd like to have a follow-up session to  talk about your progress: these can be planned either with 2-week intervals or 4-week intervals. 

__________________________

(NL) 1 op 1 creatieve sessies om illustratievaardigheden te ontwikkelen.

Ben je op zoek naar een manier om je vaardigheden te ontwikkelen, je persoonlijke stem te vinden en ben je klaar om in het diepe te duiken? Dit is voor jou :) We doen 1 of meerdere coaching sessies die jou helpen te ontwikkelen tot je volle potentieel. 

Aan het einde van de sessie(s) heb ik je  ondersteuning en advies gegeven om je vaardigheden te ontwikkelen en de richting op te gaan die je zoekt. 

Als je een vervolgsessie wilt om over je vooruitgang te praten: deze kunnen gepland worden met tussenpozen van 2 weken of 4 weken.

PRICING

Price is 150.00 Euro excluding 21%VAT, per session

According to Dutch law there is a reverse charge for countries outside the European Union.

Are you self-employed and working in the Netherlands? Attending a masterclass or seminar is deductible as a business expense. The VAT to be paid is deductible. Inquire with the tax authorities.

__________________________

(NL) Prijs is 150,00 Euro exclusief 21% BTW  per sessie

Ben je zzp'er? Het volgen van een masterclass of seminar is in Nederland zakelijk aftrekbaar als bedrijfskosten. De te betalen BTW is aftrekbaar. Informeer bij de Belastingdienst.FOR WHOM?

Illustrators and artists from all levels.

__________________________

(NL) Voor wie: illustratoren en kunstenaars van elk niveau. 


LOCATION

online sessions via Zoom/Skype/Teams

__________________________

(NL)Locatie: online sessies via Zoom/Skype/Teams


Please fill out the form below  to join my  'Creative Sessions'.

Vul het formulier hieronder in voor inschrijving van  'Creative Sessions'. 

Using Format